Pravidla hlasování

 

Termín hlasování: 17. červen — 25. září 2019.

Každý je oprávněn hlasovat v jednom ročníku ankety pouze jednou a prostřednictvím vlastním e-mailové adresy.

Hlasující vždy označí 1 finalistu ankety Strom roku a potvrdí svůj hlas. Nepotvrzené hlasy nebudou započítány.

Hlasy z jednorázové e-mailové adresy nejsou povoleny a budou smazány.

Organizátor ankety, Nadace Partnerství, si vyhrazuje právo ověřit, zda je e-mailová adresa používaná, a v případě opaku si vyhrazuje právo hlas z této e-mailové adresy smazat.

V případě přetížení serveru neplatnými hlasy si organizátor ankety vyhrazuje právo anketu předčasně ukončit.

S poskytnutými osobními údaji organizátor ankety nakládání v souladu s pravidly GDPR, která jsou k dispozici na webu ankety. Poskytnutím emailové adresy a souhlasu s pravidly ankety dáváte Nadaci Partnerství svolení informovat Vás o výsledcích výsledků ankety pomocí jednorázového emailu a dále Vás informovat o dalších relevantních aktivitách Nadace Partnerství a jejích partnerů v rámci dodržení principu omezení účelem. Nadace Partnerství nikdy neposkytne bez přechozího souhlasu Vaše osobní údaje třetí straně. Pokud jste zaškrtli také možnost odběru newsletteru, vztahují se na něj pravidla výše popsaná. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu na gdpr@nap.cz.

Organizátor ankety si vyhrazuje právo anketu předčasně ukončit, nebo po předchozím upozornění změnit pravidla hlasování.