Schillerův dub
Druh stromu: dub zimní
Stáří stromu: 110 let
Obvod stromu: 274 cm
Dub zimní nazývaný Schillerův zasadili v roce 1905 na křižovatce cest němečtí předkové dnešních obyvatel Stráže nad Nisou, kteří tak oslavovali 100. výročí úmrtí literárního velikána Friedricha Schillera. Dramatika a básníka, jenž zemřel shodou okolností ve Výmaru označovaném jako město zeleně a stromů. Jeho koruna tak pamatuje dobu, kdy se Stráž nad Nisou ještě jmenovala Alt Habendorf, pamatuje jistě i těžké momenty poválečného odsunu německých obyvatel — včetně těch, kteří byli přítomni při jeho výsadbě. Dub do ankety přihlásil strážský rodák Ondřej Fábera a zároveň podal návrh k jeho vyhlášení za památný, aby tak dodatečně připomněl kulaté výročí jeho zasazení.
Foto: Petr Francán
Navrhovatel: Ondřej Fábera
Lokalita: Liberecký kraj, okres Liberec, obec Stráž nad Nisou, v centru obce na křižovatce ulic Pivoňková a U Kina
 
4. místo
 

Finalisté ankety strom roku 2008

 
Lípa Jana Gurreho
Lípa Jana Gurreho
 
1. místo
Josefovská oskeruše
Josefovská oskeruše
 
2. místo
Dub z Branického Mezivrší
Dub z Branického Mezivrší
 
3. místo
Schillerův dub
Schillerův dub
 
4. místo
Krčmaňský borek
Krčmaňský borek
 
5. místo
Klokočovská lípa
Klokočovská lípa
 
6. místo
Žižkův buk v Malčíně
Žižkův buk v Malčíně
 
7. místo
Lípa pod Ticholovcem
Lípa pod Ticholovcem
 
8. místo
Prakšická hrušeň polnička
Prakšická hrušeň polnička
 
9. místo
Lidická hrušeň
Lidická hrušeň
 
10. místo
Lípa svobody v Náchodě
Lípa svobody v Náchodě
 
11. místo
Jabloň skalická hrabůvka
Jabloň skalická hrabůvka
 
12. místo