Dub z Branického Mezivrší
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 150 - 200 let
Obvod stromu: 324 cm
Branické Mezivrší bylo sadem, později vilovou čtvrtí. Ta je zachována dodnes, s výjimkou panelových domů, které byly v polovině 70. let postaveny na místě vilek a zahrad, jež padly za oběť výstavbě prominentních bytů zaměstnanců tehdejší Československé pojišťovny. Přes tento zásah do charakteru čtvrti zůstala branickým zachována skupinka vzrostlých dubů letních. Na jaře roku 2007 přišel soukromý investor s projektem, postavit na zelené ploše bytové domy s podzemními garážemi. Jeho součástí mělo být i pokácení řady stromů. Díky odporu obyvatel, zapojení do procesu EIA i podpoře starosty Prahy 4 se podařilo stromy zachovat. Dub byl v říjnu 2008 spolu s dalšími 2 duby v jeho blízkosti vyhlášen za památný.
Foto: Petr Francán
Navrhovatel: žáci 5.A ZŠ Školní 700, Praha 4- Braník a Květoslava Bičíková
Lokalita: kraj Praha, okres Praha, obec Praha 4 – Braník, v parčíku v ulici Mezivrší
 
3. místo
 

Finalisté ankety strom roku 2008

 
Lípa Jana Gurreho
Lípa Jana Gurreho
 
1. místo
Josefovská oskeruše
Josefovská oskeruše
 
2. místo
Dub z Branického Mezivrší
Dub z Branického Mezivrší
 
3. místo
Schillerův dub
Schillerův dub
 
4. místo
Krčmaňský borek
Krčmaňský borek
 
5. místo
Klokočovská lípa
Klokočovská lípa
 
6. místo
Žižkův buk v Malčíně
Žižkův buk v Malčíně
 
7. místo
Lípa pod Ticholovcem
Lípa pod Ticholovcem
 
8. místo
Prakšická hrušeň polnička
Prakšická hrušeň polnička
 
9. místo
Lidická hrušeň
Lidická hrušeň
 
10. místo
Lípa svobody v Náchodě
Lípa svobody v Náchodě
 
11. místo
Jabloň skalická hrabůvka
Jabloň skalická hrabůvka
 
12. místo