Pernštejnský tis
Druh stromu: tis červený
Stáří stromu: 1000 let
Obvod stromu: 455 cm
Podle pověsti byl strážný hrad Pernštejn vystavěn za křižáckých válek na strmé skále. Když se robotníci dali do lámání kamenných kvádrů, kráčel údolím Svratky křižácký voják. Opíral se o tisovou hůl a vracel se do rodné vsi. Stoupal po příkrém vrchu, až se octl uprostřed rušného hloučku. Dal se s lidmi do řeči a dozvěděl se, že staví příbytek pro svého pána. Křižák vyslovil pochybnost o zdaru jejich práce, dělníci ho však odbyli posměškem, což poutníka popudilo. Zarazil tisovou hůl do skály a zvolal: „Ujme-li se tato hůl, uvěřím, že se vám dílo podaří.“ Všem na podiv zapustila hůl kořeny do skalnaté půdy. Vyrostl z ní strom a na skále hrad. Říká se, že s osudem tisu je pevně spjat i osud hradu. Zahyne-li tis, bude konec s Pernštejnem.
Foto: Petr Francán
Navrhovatel: Dagmar Fetterová a Národní památkový ústav
Lokalita: Jihomoravský kraj, okres Brno - venkov, obec Nedvědice pod Pernštejnem, severní svah pod hradem Pernštejn
 
1. místo
 

Finalisté ankety strom roku 2005

 
Pernštejnský tis
Pernštejnský tis
 
1. místo
Votický javor
Votický javor
 
2. místo
Památná lípa u Ústějovské kapličky
Památná lípa u Ústějovské kapličky
 
3. místo
Maxův klen u Kozího potoka
Maxův klen u Kozího potoka
 
4. místo
Největší jilm
Největší jilm
 
5. místo
Lipenský Opičák
Lipenský Opičák
 
6. místo
Skaštická lípa
Skaštická lípa
 
7. místo
Dub Bzdinka
Dub Bzdinka
 
8. místo
Ronovská líska
Ronovská líska
 
9. místo
Klamošská lípa
Klamošská lípa
 
10. místo
Lípa Márinka
Lípa Márinka
 
11. místo
Lípa v Radonicích
Lípa v Radonicích
 
12. místo