Klamošská lípa
Druh stromu: lípa malolistá
Stáří stromu: 450 let
Obvod stromu: 600 cm
Na vápenské tvrzi vládl rytíř bojovného ducha a nade vše miloval lov. Jednou pozdě večer se vracel rytíř do Vápna. Byl rozmrzelý nad odmítnutím, jehož se mu dostalo od dcery chlumeckého rytíře. Cítil, že bouřka je nedaleko. Do korun stromů narazil vítr a kapka za kapkou bily rytíři do očí. Zvolal pohněvaně: „Hrom do toho uhoď!“. Sotva to dořekl, silně se zablesklo. Boží posel sjel do Klamošské lípy a zanechal na kmeni uhelnou stopu. Kůň se vzepřel, postavil se na zadní, rytíř se skácel do bláta a pádem si zlomil vaz. Hrom skutečně uhodil a přinesl svému vyzyvateli smrt. Lid pověsil na lípu obrázek Matky Boží, aby chránila pocestné před podobným osudem, jaký stihl rytíře.
Foto: Petr Francán
Navrhovatel: Antonín Fibigr
Lokalita: Královehradecký kraj, okres Hradec Králové, obec Klamoš
 
10. místo
 

Finalisté ankety strom roku 2005

 
Pernštejnský tis
Pernštejnský tis
 
1. místo
Votický javor
Votický javor
 
2. místo
Památná lípa u Ústějovské kapličky
Památná lípa u Ústějovské kapličky
 
3. místo
Maxův klen u Kozího potoka
Maxův klen u Kozího potoka
 
4. místo
Největší jilm
Největší jilm
 
5. místo
Lipenský Opičák
Lipenský Opičák
 
6. místo
Skaštická lípa
Skaštická lípa
 
7. místo
Dub Bzdinka
Dub Bzdinka
 
8. místo
Ronovská líska
Ronovská líska
 
9. místo
Klamošská lípa
Klamošská lípa
 
10. místo
Lípa Márinka
Lípa Márinka
 
11. místo
Lípa v Radonicích
Lípa v Radonicích
 
12. místo