Strom roku ošetří stromolezec. Z jeho roubů vyrostou nové jabloně

 
21.4.2021

75letá Jabloň u Lidmanů má dutý kmen, přesto stále plodí, při odborném zásahu se může dožít až stovky. Jeho podporovatelé navíc z ořezaných větví připraví rouby, které pomohou vyrůst dalším jabloním. Podpoří tak místní ovocnářskou tradici. Populární dřevina je v pořadí 19. Stromem roku, své tipy do letošní jubilejní 20. edice lidé mohou posílat na www.stromroku.cz, nově až do konce dubna.

Že je pro jarní ošetření nejvyšší čas potvrzuje stromolezec Zdeněk Kovářík z firmy PROSTROM Bohemia, která každoročně vítězům soutěže odbornou péči sponzorsky poskytuje. „Jabloň u Lidmanů je vitální jedinec se silně zhoršeným zdravotním stavem. Dutiny hlavního kmene mají přímý vliv na celkovou statiku stromu. V rámci ošetření bude proveden redukční řez v části koruny. Řez nebude prováděn sadařským způsobem, který cílí na produkční funkci, ale snahou bude podpořit a zlepšit celkovou statiku. K tomu přispěje i druhá část, při které bude osazena podpěra z akátového dřeva na kamenných podkladech,“ přiblížil průběh zásahu Kovářík.

Nápad vdechnout ořezaným větvím nový život v podobě roubů se zrodil v hlavě ambasadorky stromu Mirky Soldánové z MAS Stolové hory. „Bylo mi smutno z představy, že budeme muset vyhodit prořezané větve ze stromu roku. Proto nás s kolegy napadlo jejich další využití: nabídnout rouby k dispozici všem zájemcům. Jabloň tak bude žít dál,“ komentuje Soldánová. „Rouby z jabloně u Lidmanů jsou pro mě impulsem k navázání na tradici, můj děda rouboval nejen jabloně v širokém okolí. Nevím o nikom v Polici nad Metují, kdo by roubování ještě uměl,” dodává Martina Frydrychová, která se chystá nabídky využít a naučit se přitom dědečkovu řemeslu.

Kancelář Místní akční skupiny plánuje v Machovské Lhotě vysadit další stromy, podobně jako další finalisté po celé republice. V loňském zpoplatněném hlasování se totiž vybralo na 180 tisíc korun, které Nadace Partnerství přerozdělí zpět místním komunitám v podobě grantu na výsadbu nebo ošetření. „Za dvě dekády historie ankety se podařilo pro stromy vysbírat přes 2,7 milionu korun. Strom roku tak není jen o soutěžení a sbírání hlasů, ale hlavně o ochraně českého přírodního dědictví a sázení budoucnosti toho příštího,“ uzavírá Silvie Zeinerová Sanža z pořadatelské Nadace Partnerství.
 

Odebírejte náš newsletter

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code