Seznamte se s finalisty Stromu roku 2022 1. část

 
16.6.2022

Hrušeň hnilička

Hrušeň hnilička se nachází 25 metrů od uranové šachty. Koncem 50. let 20. století byl poblíž stromu otevřen důl na uran a vytěžená hlušina se vyvážela na haldu nedaleko stromu. Těžba naštěstí neměla dlouhého trvání a okraj haldy se zastavil 20 metrů od stromu. Je neskutečné, že v těžkých podmínkách během těžby v uranových dolech přežil.

Javor babyka v Ústí nad Orlicí

Podměstí, kde památný javor roste, bylo v druhé půlce 19. století předměstím pod návrším města Ústí nad Orlicí. Jeho součástí byl i park Riegrovy sady, který postupně ustoupil výstavbě sídliště a silničního průtahu. Jediným původním stromem z historických Riegrových sadů, který zázrakem přežil, je javor babyka vysazený Okrašlovacím spolkem v roce 1889.

Sousedská hruška

Hrušeň vysadil na podzim roku 1866 pan Antonín Sklenář jako dárek pro manželku. Léta pod ní sedávali a besedovali sousedé, dnes její stín vyhledávají především návštěvníci Kralic nad Oslavou, protože roste vedle kostela sv. Martina a Památníku Bible kralické. Její plody jsou menší, jedinečné chuti a jsou s oblibou používané na ovocné knedlíky.

Bratrská lípa v Kunvaldu

K památné lípě se vážou pověsti o odchodu českých bratří z vlasti roku 1547. Jedna z verzí vypráví o zasazení tří lip –⁠ za víru, lásku a naději. Stromy posléze srostly v jeden. Pověst je vyprávěna i jinak. Když čeští bratři odcházeli, nakázal stařec dětem, ať nahrabou trochu české půdy s sebou na památku. Ze třech lipových větviček, kterými děti hrabaly, pak vyrostla současná lípa.

Lípa osudu

Původní lípa, vysazená při založení hřbitova ve Chvalkovicích, byla skácena. Místní zde přesto vysadili lípu novou. Její koruna dnes převyšuje věž kostela i zámku a stala se nepřehlédnutelnou dominantou. Lípa se těší dobrému zdraví, žádná vichřice ani orkán ji nedokázaly pokořit. Dle pověsti v ní sídlí dobří duchové, kteří chrání ji i věčný spánek zámeckých pánů a chvalkovických obyvatel.

Tajemný hradní pán

Nad vesnicí Komňa stával hrad Zuvačov. O slavné historii hradních pánů svědčí už jen zarostlé valy. Les bez mrknutí oka zastřel to, na co byl člověk kdysi tak pyšný. A povolal sem i svého záhadného hradního pána. Nádherný javor zapustil své kořeny přesně uprostřed bývalé strážní věže. Na jeho pokroucených kmenech se dá spočinout. V jeho koruně zpívají ptáci a vítr vypráví o svobodě lidského ducha.

Další finalisty najdete zde.

Odebírejte náš newsletter

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code