Poznejte letošní Stromy hrdiny

 
12.5.2022

Čestný titul Strom hrdina, který uděluje Nadace Partnerství, si letos odnáší 5 stromů, jejichž život je ohrožen lidskou (ne)činností nebo přežívají v nepříznivých podmínkách.

Prvním hrdinským stromem je lípa s přízviskem Kostelecké krbál. Čestný titul si odnáší také Dolanská lípa, Strážce Svárovské aleje, Javor na Střížkově a Hrušeň polní z Vizovic.

Všechny hrdinské stromy dostanou diplom, mediální podporu a budou se moci přihlásit o speciální grant na ošetření a výsadbu stromů. Cílem výzvy financované z prostředků vybraných během hlasování v anketě je jejich navrácení do míst, kde hrdinské a finálové stromy rostou. Grantová výzva bude pro letošní finalisty a Stromy hrdiny otevřena na jaře 2023 v rámci iniciativy Sázíme budoucnost.

Stromy hrdinové 2022

V Kostelci na Hané je natolik úrodná půda, že pro samé zemědělství nezbývalo pro jiné než ovocné stromy příliš místa. Tato lípa, přezdívaná Kostelecké krbál, si přesto své místo vydobyla, snad už za dob Jednoty bratrské. Stala se součástí literatury, dětských her, sedával pod ní básník Petr Bezruč. Byla poškozena, málem skácena kvůli výstavbě, ale místní ji vždy dokázali zachránit. Nyní by potřebovala ošetřit spolu s dalšími 4 lípami rostoucími u bývalého sakrálního místa u obrázku sv. Františka v Romži. Záchrana těchto lip velkolistých, kterým hrozí poškození okolním porostem se stala letošním historicky prvním vítězným projektem Ceny Ondrášovka„Staré a poškozené stromy přece zůstávají stát jenom v tom případě, že je zde lidé chtějí," dodává Karel Novák, který lípu do ankety nominoval.

Dalším hrdinským stromem je Dolanská lípa, také z Olomouckého kraje. Tento mohutný strom, který v minulosti již dvakrát vyhořel, stále žije a má krásnou korunu. „Jde o neuvěřitelnou sílu života, při tak velkém poškození," popisuje Kateřina Ceralová, která za nominací lípy stojí. Okolo tohoto stromu není v současné době komunita, která by se o něj starala. „Mým cílem je, právě účastí v anketě Strom roku, přitáhnout ke stromu pozornost a komunitu okolo stromu vytvořit. Tak silná chuť po životě může být velkou inspirací pro celé okolí," dodává. 

Čestný titul získal i nejmohutnější strom asi 200 let staré lipové Svárovské aleje svobody. Alej o 87 stromech, která se v roce 2020 stala Alejí roku, má být vykácena kvůli opravě silnice mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem. Národní památkový ústav navhrl její vyhlášení za památnou, ale Městským úřadem ve Velkých Opatovicích nebylo vyhověno. Petici za záchranu aleje podepsalo přes dva tisíce lidí. „V současné době je podána žaloba na neplatnost úkonů spojených se zahájením stavebních prací," doplňuje Jiří Židů, který Strážce Svárovské aleje nominoval.

Čtvrtý Strom hrdina je dvacetimetrový javor jasanolistý, který zkrášluje pražský Střížkov. Tento velikán se provinil tím, že vlastníkovi pozemku brání v rozšíření parkoviště. Vlastník tedy požádal o pokácení stromu, aby se následně sám proti němu odvolal. Důvody jsou ekonomické –⁠⁠⁠ náklady spojené s kácením, výsadbou nových stromů a zajištěním potřebné péče o ně. „Životní podmínky stromu byly výrazně ztíženy, kořeny byly zavezeny sutí, okolí zalito betonem, následně byl celý prostor pod korunou zasypán navážkou zeminy," popisuje pán, který Javor na Střížkově nominoval ve snaze mu pomoci.

Posledním hrdinou je památná Hrušeň polní ve Vizovicích, která pro svůj věk pomalu dožívá. Navrhovatel, pan Peter Augustin, by ji rád nechal ošetřit, což se mu díky grantové výzvě Nadace Partnerství pro Stromy hrdiny splní.

Jak grantové prostředky využili předchozí finalisté a Stromy hrdinové

Finalisté ankety Strom roku a stromy, kterým byl udělen titul Strom hrdina, si o speciální grant na výsadby a ošetření stromů mohli žádat poprvé loni, podívejte se, kde všude se díky výtěžku z hlasování sázelo a jak probíhalo ošetření Jilmu z Vyškova, který se v roce 2020 umístil na 10. místě.

Newsletter

Chcete mít vždy zprávy čerstvé jako vítr ve větvích, šťavnaté jako právě dozrálá jablíčka a důležité stejně jako stromy pro naši krajinu?

Odebírejte náš newsletter!

Odebírat