Zalít či nezalít? Péče o strom podle jeho věku

 
14.8.2020

V období 0-3 let od výsadby je optimální zálivka 40-60 litrů, zhruba každých 14 dní od jara do podzimu. Stromu by měl být proveden základní řez pro založení architektury stromu, díky kterému se v dospělosti vytvoří zdravá a stabilní koruna. Stromu by také měla být poskytnuta opora za pomoci dvou až tří kůlů, a měl by být chráněný i proti okusu a slunci. Okolí stromu by v tomto období mělo být odplevelováno. 

Ve věku 3-5 od výsadby let strom vyžaduje větší množství vody a to zhruba 80-100 litrů. Zalévat by se měl zhruba každý měsíc od jara do podzimu. Řez v tomto období by měl sloužit k odstranění poškozených a nevhodně rostoucích větví (upravení do charakteristického tvaru koruny). Je také zapotřebí obnovit zálivkovou mísu a odstranit úvazky. Kůly je možno ponechat jako prevenci před spálením sluncem, sekáním trávy apod. 

V šesti letech od výsadby je strom již téměř dospělý a měl by být více samostatný. V tomto období je žádoucí omezit zálivku, aby strom navykl na přirozené podmínky. Řez se provádí výchovný, pro odstranění poškozených a nevhodně rostoucích větví. V případě, že se pod stromem bude procházet je žádoucí výška větví 2,5 m, v případě, kdy se pod stromem bude projíždět je doporučená výška větví 4,5 m. V tomto období je zapotřebí odstranit kotvení a zároveň je dobré ohlídat, aby kolem stromu nebyla uhutněná půda a dostala se ke kořenům vláha.

Po šestém roce od výsadby je strom již dospělý a zálivka by měla být minimální nebo žádná. Řez se provádí zdravotní, jednou za 5-10 let, kdy se odstraní suché, poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Pozor na poranění kořenů orbou či stavbou v jeho blízkosti.

Starý strom, či strom na dožití již nezaléváme. Řez provádíme stabilizační, pro snížení těžiště a náporových ploch koruny. V případě, kdy se jedná o starý a zanedbaný strom, je namísto radikálního řezu vhodné řez rozdělit do několika let. Strom chráníme před rozlomením za pomoci vazeb a podpěr. Také se snažíme podpořit život různých organismů, které ve stromě žijí. 

Zajímá vás, jak o stromy pečovat? Přečtěte si více informací na webu Sázíme budoucnost nebo v našem seriálu Fakta a mýty.