App

Nová dekáda, nové výzvy a nová partnerství

 
17.1.2022

Anketa Strom roku loni oslavila 20 let od svého vzniku. Do nové dekády vstupuje s podporou minerální vody Ondrášovka, která se stala jejím generálním partnerem. Přečtěte si, proč se Ondrášovka rozhodla do ankety zapojit a čím ji obohatí. Na naše otázky odpovídala Senior Brand Managerka Ondrášovky, paní Kateřina Ceralová. 

Prozradíte nám něco o historii minerální vody Ondrášovka?

Ondrášovka, tak jak jí znáte dnes, je jednou z nejstarších přírodních minerálních vod v České republice. Od roku 2020 patří Ondrášovka do skupiny Kofola Československo.
 
První písemné zmínky o prameni současné minerální vody Ondrášovky pocházejí z roku 1260, kdy byl tento unikátní pramen objeven Zdeslavem ze Šternberka.

Lidé si ji velmi brzy oblíbili a dávali jí přednost před ostatními nápoji. Nepili ji pouze pro uhašení žízně, ale i pro své zdraví a potěchu. U pramene se často zastavovali všichni, kteří cestovali po trase ze Šternberka do Opavy. Dlouho se této vodě říkalo „šternberská kyselka“. Blahodárné účinky minerální vody na místní obyvatelstvo, které překypovalo zdravím, veselostí a pracovitostí, nezůstaly samozřejmě bez ohlasu. Prvnímu chemickému rozboru byla kyselka podrobena ve Vídni roku 1771 Heinrichem Johanem von Crantzem.

Lázeňská historie počíná rokem 1780, kdy vlastnictví pramene přešlo z majetku obce Moravský Beroun na knížete von Lichtensteina. Ten dal postavit pro lázeňské hosty budovu s minerálními lázněmi. Věhlas lázní se velmi brzy roznesl až do vzdálené Prahy, Vídně i Krakova a přivedl sem spoustu lázeňských hostů, kteří se léčili z různých onemocnění, hlavně pak nedostatku červených krvinek, kurdějí, křivice, onemocnění sliznice, žaludku a střev či onemocnění nervového systému. Lázně vzkvétaly až do roku 1821, kdy byla studna zrenovována a do pramene začala pronikat sladká voda. Vinou neschopnosti správy pramene se dostala kyselka až k postupnému zániku.

V roce 1882 odkoupil pramen Johann Kothny a roku 1897 jej předal do rukou svého syna Antona Kothnyho. Následující období přineslo znovu rozkvět: v roce 1913 byl postaven nový lázeňský dům a roku 1919 byla dokonce vybudována železniční trať z hlavního nádraží v Ondrášově až k minerálním pramenům (Josefův pramen, pramen Marie Terezie, pramen Elitis a pramen Lition). Po druhé světové válce přešla zřídla pod národní správu a stáčírna minerální vody v Ondrášově byla postupně modernizována a rozšiřována.

Od roku 1954 se Ondrášovka vyráběla i ve formě ochucené minerální vody. V roce 1993 byla stáčírna privatizována a podstoupila stavební a technologickou modernizaci včetně dokončení výstavby 3,5 km dlouhého minerálkovodu z nového zdroje Sedm Dvorů. O rok později byla dále dokončena stanice odželeznění, která odstranila ze dna láhve jemný sediment, a současně byla uvedena do provozu linka na stáčení do PET lahví. 

Ondrášovka se letos stala generálním partnerem ankety Strom roku. Co bylo vaším hlavním impulsem?

V Ondrášovce jsme si vědomi toho, že naším největším bohatstvím je příroda, která nás obklopuje a kvalita vody se přímo odvíjí i od kvality půdy. Neoháníme se klišé, ale konáme, abychom zdroje jedné z nejstarších českých minerálních vod uchránili i do budoucna. Realizujeme v okolí Moravského Berouna mnoho projektů zaměřených na revitalizaci krajiny. Přispíváme k obnově kůrovcem poničených lesů a vysazujeme stromy, protože kde jsou stromy je i vláha, která pomáhá doplňovat zásoby podzemních vod. Dále iniciujeme vodozádržná opatření v krajině a inspirujeme okolní zemědělce k šetrnému pěstování bylin. 

Díky partnerství můžeme povzbudit další příznivce přírody a krásné krajiny k tomu, aby se o své okolí a historicky nebo arboristicky vzácné stromy zajímali a společně jsme vzdali hold staletím prověřeným stromům, které nám svěřily předchozí generace. Díky tomu, že i my v Ondrášovce budeme dobrými hospodáři, předáme krajinu i vodní zdroje v dobré kondici i našim potomkům.  

Spolupráce s Nadací partnerstvím a anketa Strom roku koresponduje s vizí, kterou společnost Kofola Československo pro značku Ondrášovka připravila. Proto jsme se rozhodli, po loňské úspěšné realizaci ankety, i letos ve spolupráci pokračovat.

Mohla byste popsat, jak se jako generální partner do ankety plánujete zapojit?

Už loni pro nás nebyla anketa Strom roku jen prostým partnerem. Do hlasování jsme zapojili celou firmu a letos jdeme ještě dál. Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme připravili speciální kategorii „Cena Ondrášovky“. Sousedská komunita, která přihlásí do ankety „svůj“ strom, má možnost na zvelebení bezprostředního okolí stromu získat padesát tisíc korun. Bude jen na výhercích, jestli si pod strom postaví novou lavičku, přidají osvětlení, nebo nechají provést zahradní úpravy. Naším cílem je nejen zlepšit péči o stromy, tak i podpořit pospolitost sousedských komunit v lokalitě, na které nám záleží. 

Prozradíte nám na závěr, jaké jsou vaše cíle pro rok 2022?

Kromě aktivního partnerství s anketou pracujeme, společně s městem Moravský Beroun,  na obnově naučné stezky v okolí našeho výrobního závodu, kterou si může každý projít. V blízkosti této naučné stezky jsme také v roce 2021 na vlastních pozemcích zasázeli s 1500 novými stromy. Plánujeme další výsadbu stromů v Ondrášově, tak abychom v regionu podpořili kůrovcem poničené lesy.

Přáli bychom si, aby se anketa dostala k co nejvíce lidem a každý měl možnost zapojit se, i díky Ondrášovce, do záchrany našich stromů.  

Odebírejte náš newsletter

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code