I stromy mají své hrdiny

 
14.5.2021

Všechny stromy potřebují péči. Pak jsou tu stromy, které jsou nějak ohroženy, například pokácením anebo přežívají v nepříznivých podmínkách. Tyto stromy potřebují nejen péči, ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se tedy rozhodli zařadit tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu, kterou si zaslouží. 

Čestný titul Strom hrdina letos získalo celkem 5 stromů: Javor stříbrný z Prahy, dub letní (Děda Vševěda) ze zámeckého parku ve Vlašimi, jasan nacházející se na okraji přírodního území Podkova v Pardubickém kraji, Lípa Na Podborčí  a Kedroňova metasekvoj, obě z Moravskoslezského kraje.

Všechny hrdinské stromy dostanu diplom a budou se moci přihlásit o speciální grant na ošetření a výsadbu stromů. Grantová výzva bude pro letošní finalisty a Stromy hrdiny otevřena na jaře 2022.

Javor z Prahy (Smetanovo nábřeží, ul. Karolíny Světlé)

 

Javor stříbrný je robustní a krásný stoletý strom, který roste na tzv. Anenském trojúhelníku mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Karolíny Světlé na Starém Městě v Praze. Donedávna byl součástí malého parčíku, který se však současné vedení Prahy 1 rozhodlo zlikvidovat, původně zelené místo vydláždit a strom pokácet.

Během března 2021 již byla velká část parku vybagrována, pokácení stromu dočasně zabránily jen protesty veřejnosti. Za záchranu ohroženého stromu se v těchto dnech vedou usilovné boje.

Děda Vševěda (Zámecký park Vlašim)

 

300–⁠400 let starý památný dub ve vlašimském zámeckém parku měl být kvůli své otevřené jizvě poražen už v roce 1956. Jeho slabost se však časem stala předností a oblíbily si  jej nejen děti, ale i lidé napříč všemi generacemi. V roce 2008 byl zasažen bleskem a přišel o svou košatou korunu. I přes všechny rány osudu však dělá návštěvníkům parku radost dál. 

Jasan – Strážce Podkovy (za obchodem Albert u nádraží v Pardubicích)

 

Jasan, nacházející se na okraji přírodního území Podkova, původně rostl v meandru Labe v lužním lese. Jak se Pardubice rozšiřovaly, začala ho obklopovat nákupní centra. Strom je zařazen mezi chráněné a významné památné stromy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bohužel, ani to ho možná neuchrání před pilami zahraničního developera - vlastníka pozemku. 

Lípa Na Podborčí (bývalá osada Na Podborčí)

 

Památná lípa byla vysazena v původně zemědělské osadě v 18. století. Když se nedaleko zaniklého rybníka Zárubek začalo těžit uhlí, obklopily starousedlíky na Podborčí těžní věže i hornická kolonie. Dnes místo usedlostí, těžních věží a kolonií uvidíte jen hustý les. Podborčí se stalo symbolem ostravské krajiny, kterou od základu proměnil proces industrializace. Starobylá osada zanikla pod navážkou hlušiny z těžby černého uhlí, usedlosti a pole překryla strusková halda, která se dnes zvedá do výšky nad tramvajovou tratí a prorostla jí nepřístupná džungle.

Úplně všechno však těžba pohřbít nedokázala. Po starém Podborčí zůstala jediná, ale za to stále živá připomínka - lípa, v roce 1990 prohlášená za památný strom. Dnes však její majestátní koruna schne, větve slábnou a odlamují se a strom napadlo jmelí.

Kedroňova metasekvoj (zahrada Dukelská, Pudlov)

 

Tato metasekvoj byla vysazena v 60. letech minulého století lesním inženýrem Miroslavem Kedroněm, velkým milovníkem přírody. V současné době stromu hrozí pokácení z důvodu výstavby protipovodňových hrází. Tohoto mohutného jedince je však možné zachránit pro další generace změnou projektu.

Odebírejte náš newsletter

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code