Cenu Ondrášovky získal Kostelecké krbál

 
31.5.2022

Pan Karel Novák, který do letošní ankety Strom roku nominoval lípu srdčitou zvanou Kostelecké krbál si odnesl hned dvě ocenění. Lípa v Kostelci na Hané, která byla poškozena a málem skácena kvůli výstavbě získala od poroty čestný titul Strom hrdina. Komunita okolo stromu si tak příští rok bude moci u Nadace Partnerství požádat o speciální grant na ošetření stromu či výsadby v jeho lokalitě. Tuto možnost již třetím rokem získávají všechny finálové stromy i stromy hrdinské, které odborná porota vybere. 

Do Ceny Ondrášovky pan Novák přihlásil projekt s názvem Záchrana skupiny čtyř lip v lokalitě u obrázku sv. Františka a se stal jejím historicky prvním vítězem.

„Naleznout významné odrostlejší stromy na Hané není lehký úkol. Dnes jsou zde dřeviny zejména ve formě břehových a doprovodných porostů vodních toků. Pokud však nahlédneme do nedávné historie (80 roků a dříve), zjistíme, že situace byla ještě vážnější. V rámci katastru města Kostelec na Hané byly a jsou dřeviny přítomny zejména při vodním toku řeky Romže. No, a právě zde se nachází místo, které svoji výjimečnost ukazuje tím, že se zde nachází zjevně uměle vytvořený val, na kterém rostou čtyři lípy velkolisté. Lípy ale potřebují v co nejrychlejší době pomoct. Ohrožuje je totiž okolní porost kanadských topolů, který je zároveň již několik desetiletí zastiňuje," popisuje pan Novák, proč se rozhodl projekt přihlásit.

Lípy se nachází nedaleko města, na zelené turistické stezce vedoucí podél levého břehu řeky Romže. Od 50. let se zde dle kronik začala oblast významněji osazovat akáty a topoly, ojediněle olším. „Topolový porost v blízkosti lip ale rychle odrostl a tím vytvořil jejich významný zástin. Lípám jakožto světlomilným dřevinám tento stav však zjevně nevyhovuje. Kromě zastínění je daleko významnějším problémem ohrožení stromů rozpadem/vývratem kanadských topolů, jak se již několikrát stalo," doplňuje pan Novák.

Místo, kde lípy rostou se od nepaměti nazývá u sv. Františka. A to z toho důvodu, že se zde nacházel obrázek se zmíněným světcem. Kroniky vyprávějí, že se sem konaly pravidelná procesí s cílem pomodlit se za úrodu. Sv. František je totiž spojen s ochranou přírody. Součástí projektu je proto také obnova sakrálního prvku  – sloupku s obrázkem sv. Františka.

Odebírejte náš newsletter

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code