Tvrdonská lípa U Obrázku
Druh stromu: lípa srdčitá
Stáří stromu: 117 let
Obvod stromu: 375 cm
Stín poutníkům
Strom podle vyprávění zasadil místní občan Hromek v roce 1900 na památku příchodu nového století. Ke stromu umístil obrázek s hřebem, kterým měl být údajně ukřižován Kristus a který dle pověsti přinesl kněz Gibala z Jeruzaléma, nebo z Říma. U stromu se zastavovali poutníci vracející se domů ze svatých míst, aby se zde upravili, než je budou obyvatelé vítat.

Peníze získané anketou spolek použije k odbornému ošetření lípy, úpravě okolí a výsadbě nových stromků.
Foto: Marek Olbrzymek
Navrhovatel: Leoš Doskočil, Okrašlovací spolek Tvrdonice
Lokalita: u silnice v blízkosti Základní školy , Tvrdonice, Břeclav, Jihomoravský kraj
 
8 542 hlasů
 
2. místo

Finalisté ankety strom roku 2017

 
Kvasický ořešák
Kvasický ořešák
 
1. místo
 
10 104 hlasů
Tvrdonská lípa U Obrázku
Tvrdonská lípa U Obrázku
 
2. místo
 
8 542 hlasů
Strážný dub na Kabátě
Strážný dub na Kabátě
 
3. místo
 
7 694 hlasů
Vilémovický tis
Vilémovický tis
 
4. místo
 
4 793 hlasů
Lípa v Kuklíku
Lípa v Kuklíku
 
5. místo
 
3 505 hlasů
Dub v Růžové ulici
Dub v Růžové ulici
 
6. místo
 
2 403 hlasů
Vrbička
Vrbička
 
7. místo
 
1 725 hlasů
Drážní buk
Drážní buk
 
8. místo
 
992 hlasů
Sedloňovská lípa
Sedloňovská lípa
 
9. místo
 
467 hlasů
Památná lípa na Kojetíně
Památná lípa na Kojetíně
 
10. místo
 
179 hlasů
Broumovský jasan
Broumovský jasan
 
11. místo
 
103 hlasů
Bukowiecki starzik
Bukowiecki starzik
 
12. místo
 
26 hlasů