Cena Ondrášovky

 
 

Minerální voda Ondrášovka, generální partner ankety Strom roku, letos podpoří speciální cenou ve výši 50 000 Kč jeden projekt, který nejvíce zaujme porotu.

Soutěž s názvem Cena Ondrášovky probíhá v rámci ankety Strom roku 2022. Přihlásit je možné projekty spojené s nominací stromu do ankety Strom roku 2022 na webových stránkách www.stromroku.cz

Soutěž o Cenu Ondrášovky není povinnou součástí nominace stromu. Díky této soutěži máte možnost získat pro vaši komunitu od Ondrášovky finanční prostředky na realizaci vašeho projektu.

 • Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2022
 • Zveřejnění vítěze: červen 2022
 • Cena pro vítěze: 50 000 Kč
 •  
 • Kdo může podat přihlášku: Každý, kdo nominuje svůj oblíbený strom do ankety Strom roku 2022.
 • Kolik projektů lze přihlásit: V rámci nominace stromu lze přihlásit 1 projekt, který se v případě získání Ceny Ondrášovky realizuje v lokalitě tohoto stromu.
 • Jak podat přihlášku: Vyplněním části „Cena Ondrášovky“ včetně příloh v přihlašovacím formuláři do ankety Strom roku.
 • Výběr vítěze: Vyhrát může každý z přihlášených projektů, který splní podmínky nominace stromu a přihlášky do soutěže. Nezáleží přitom, zda nominovaný strom postoupí do finále ankety Strom roku. Z přihlášených projektů vybere porota 1 projekt, který získá Cenu Ondrášovky. 
 • Realizace vítězného projektu: Vítězný projekt je nutné realizovat v termínu od 1. července 2022 do 30. června 2023.

Jaké projekty můžete například přihlásit:

 • ošetření přihlášeného stromu či jeho okolí ve prospěch stromu,
 • zvelebení okolí strom (úprava okolního porostu, cesty, vytvoření odpočinkového místa, naučné stezky atp.),
 • výsadba v lokalitě stromu (květiny, keře, stromy),
 • Nejste-li si jistí, zda lze váš projekt přihlásit, můžete ho konzultovat s koordinátorkou ankety Strom roku:
 • Silvie Zeinerová Sanža
 • e-mail: silvie.sanza@nadacepartnerstvi.cz
 • tel.: 775 856 359.
 

Co budete potřebovat k přihlášení projektu: 

 • krátký popis projektu (max. 600 znaků)
 • celkový rozpočet projektu (v případě částky nad 50 tis. Kč se účastník zavazuje, že je schopen projekt dofinancovat z jiných zdrojů)
 • svolení vlastníka pozemku
 • foto místa, na němž bude projekt realizován
 • situační plánek (nepovinné)
 • podrobný popis projektu (nepovinné)
 • vizualizace (nepovinné)

Co bude porota hodnotit:

 • proveditelnost projektu
 • ideovou hodnotu projektu 
 • zapojení místní komunity do přípravy a realizace projektu
 • v případě celkového rozpočtu nad 50 tis. Kč zajištění dofinancování z jiných zdrojů

Účastník souhlasí s tím, aby zaslaný projekt včetně obrazových materiálů v rámci soutěže byl použit organizátorem na propagaci soutěže publikováním na sociálních sítích organizátora či jiných komunikačních kanálech, a to bez nároku na honorář.

Účastí v soutěži každý soutěžící dává organizátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. S poskytnutými osobními údaji organizátor ankety nakládá v souladu s pravidly GDPR, která jsou k dispozici na webu ankety. Poskytnutím e-mailové adresy a souhlasu s pravidly ankety dáváte Nadaci Partnerství svolení informovat vás o výsledcích soutěže pomocí jednorázového emailu a dále vás informovat o dalších relevantních aktivitách Nadace Partnerství a jejích partnerů v rámci dodržení principu omezení účelem. Nadace Partnerství nikdy neposkytne bez předchozího souhlasu vaše osobní údaje třetí straně. Pokud jste zaškrtli také možnost odběru newsletteru, vztahují se na něj pravidla výše popsaná. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na gdpr@nap.cz.

Organizátor ankety si vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit, nebo po předchozím upozornění změnit pravidla.
 

Odebírejte náš newsletter

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code