Sedloňovská lípa

foto: Marek Olbrzymek
>
<
 

Strážkyně vesnice v horách

Lípa v Sedloňově je velikán, který stráží horskou obec podle odhadů téměř 500 let. Prý se pod ní scházeli čeští bratři, když odcházeli do exilu do nedalekého Polska. Strom se svými skoro devíti metry v obvodu je nyní dominantou krajiny a požívá obrovské úcty starousedlíků i těch, kteří zde přijíždí za odpočinkem.

Peníze získané anketou obec použije k  odbornému ošetření stromu.

Poloha finalisty na mapě

 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz