Vrba zapomenutá

foto: Lenka Grossmannová
 

Příběh stromu

Vrba se dlouho ukrývala před zraky kolemjdoucích a byla zapomenutá, dokud ji nejen pro Suchdol v roce 2014 neobjevil Pavel Kyzlík z České lesnické společnosti. Roste v blízkosti rozcestí zelené a modré turistické značky a její okolí je jedním z nemnoha míst v Praze, kde ještě hnízdí ledňáček. Vrba patří mezi nejmohutnější stromy svého druhu v Čechách. V kronice se o stromu bohužel nic nepíše, a tak žákyně páté třídy místní základní školy vymyslela příběh, podle něhož se u vrby konávaly slavnosti. Mezi nejvýznamnější obřady v životě každého člověka patří svatba, a proto také žáci obou pátých tříd dorazili na fotografování převlečeni za svatebčany, každá třída měla svou nevěstu a ženicha.

Peníze získané hlasováním městská část použije k odbornému ošetření vrby a vytvoření dřevěné lavičky, aby se výletníci mohli ve stínu stromu posadit, poslouchat šumění větví a zurčení obou potoků. 

Poloha finalisty na mapě

 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Další stromové aktivity Nadace Partnerství