Hrdinové stromové říše

Odborná porota kromě dvanácti finalistů vybrala stromy, kterým udělila čestný titul Strom hrdina. Symbolické ocenění stromům, které přežívají v nepříznivých podmínkách, které ohrožuje pokácení, vandalismus nebo jiná nežádoucí lidská činnost tedy letos putuje těmto 4 stromům: 

Lípě srdčité v Mandlově ulici, která byla v ohrožení kvůli plánovanému rozšiřování mateřské školky, v jejíž blízkosti roste.

Javoru u zámku v Havířově, který praskl svisle na tři díly od prvního patra větví po kmeni směrem dolů a prasklina se zastavila díky košatému větvení stromu.

Brnířovské lipové aleji, která nyní bohužel čelí hrozbě kácení.

Lípě na konci cesty, která stojí na horizontu nad přípojkou dálnice (D6) na 143 km, vpravo ve směru na Karlovy Vary, u fragmentu historické cesty a v koridoru vedení velmi vysokého napětí.
Fotogalerie
 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz