Anketa Strom roku 2017

Roste ve vaší obci Strom roku 2017? Přihlaste ho do 16. ročníku celostátní ankety Strom roku.

Pokud strom postoupí do finále, bude soutěžit o odborné ošetření od arboristické firmy Prostrom Bohemia. Z došlých přihlášek totiž porota vybere dvanáct finalistů, kteří budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování. Vítězný strom navíc postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku

Uzávěrka návrhů do ankety je 30. dubna.

Svůj strom do ankety nominujte prostřednictvím formuláře.

Těšíme se na vaše návrhy!

Harmonogram ankety

 

Přihlaste svůj strom

od 21.03.2017 do 30.04.2017

Hlasujte

od 15.06.2017 do 15.09.2017

Slavnostní vyhlášení

05.10.2017

Výsledky ankety

od 05.10.2016 do 21.03.2017
 
 
 

Anketu pořádá

Pod záštitou

Hlavní partner

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Partneři

 

Mediální partneři

 

Přihlaste strom do ankety Strom roku 2016!

Nominovat strom může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Návrhy přijímáme do 30. dubna 2016.


Pokud chcete do ankety přihlásit strom, zjistěte si o něm základní informace (viz níže). Po té vyplňte naši jednoduchou elektronickou přihlášku.

Nominovat strom

Svůj návrh nám můžete zaslat také na e-mail stromroku@nap.cz nebo poštou na adresu Strom roku, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno.

Znát potřebujeme:

 • 1)
  příběh stromu
  (historie, pověsti, výpověď o osobním vztahu ke stromu, dětmi vymyšlené pohádky, apod.)
 • 2)
  fotografii
 • 3)
  určení druhu stromu
  (lípa srdčitá, jeřáb oskeruše, apod.)
 • 4)
  určení lokality, kde strom roste
  (ulice, obec, okres, kraj)
 • 5)
  GPS souřadnice
  (najdete např. na www.mapy.cz)
 • 6)
  základní parametry stromu
  (přibližné stáří, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí)
 • 7)
  informace o možnostech spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi na sbírání hlasů
 • 8)
  popis toho, co byste chtěli s výtěžkem z ankety udělat
  (výsadba, ošetření stromu, propagační materiály)
 

Pokud chcete do ankety nominovat alej či skupinu stromů, zvolte si jako zástupce jeden strom (třeba ten nejmohutnější).
 

Výběr 12 finalistů odbornou porotou

Kritéria pro posuzování návrhů (podle důležitosti):

 • příběh stromu
 • co strom znamená pro dané místo a komunitu
 • kolik lidí strom do ankety navrhlo (upřednostňujeme kolektivní návrhy před návrhy jednotlivců)

Finále a podpora jednotlivých stromů

 • Výtěžek zpoplatněného hlasování budete moci použít k ošetření stromu, jeho propagaci (např. brožura, informační cedule) nebo výsadbě nových stromů.
 • Způsob podpory finalistů: zpoplatněné hlasovací archy (60 Kč, 1 arch = 20 hlasů), dárcovské SMS (30 Kč, 1 SMS = 1 hlas) a sběr vyřazených mobilů do kontejneru firmy Asekol (1 starý mobil = 20 hlasů).

Co získáte zapojením do ankety

 • Odborné ošetření vítězného stromu firmou Prostrom Bohemia.
 • Postup vítěze do mezinárodní ankety Evropský strom roku.
 • Cena Asekol v podobě venkovní solární dobíjecí stanice na mobily pro navrhovatele, kteří v průběhu hlasování nasbírají nejvíc vyřazených mobilů.
 • Využití výtěžku ankety pro péči o strom nebo stromy v jeho okolí.
 • Stmelení místní komunity sbíráním hlasů pro konkrétní strom.
 • Zvýšení povědomí o stromu na regionální i celostátní úrovni. 
 
 

Slavnostní ocenění Stromu roku 2016

Stromem roku 2016 se stala lípa z Lipky u Horního Bradla na Chrudimsku. Gratulujeme! Jako vítězka získala odborné ošetření od firmy Prostrom Bohemia a bude v únoru reprezentovat Českou republiku v mezinárodní anketě Evropský strom roku. Jejím zástupcům se zároveň podařilo vysbírat více než 2 tisíce nefunkčních mobilů k recyklaci, a tak zároveň obdrželi Cenu ASEKOL v podobě venkovní solární dobíjecí stanice.

Výsledky ankety Strom roku 2016  jsme vyhlásili 20. října v Otevřené zahradě v Brně u přílěžitosti Dne stromů. Slavnostního večera se kromě navrhovatelů zúčastnili také partneři ankety a osobnosti politického a společenského dění. Akci doplnilo sólové vystoupení Martina E. Kyšperského, frontmana kapely Květy několikrát oceněné soškou Anděl v kategorii alternativní hudba. 

Celkový počet hlasů letos díky novému způsobu hlasování (recyklace starých mobilů) překročil 175 tisíc. Výtěžek veřejné sbírky (DMS, hlasovací archy) v celkové výši 168 tisíc korun se rozdělí mezi navrhovatele a ti jej v průběhu příštího roku využijí k ošetření stromů, úpravě jejich okolí nebo výsadbám nových dřevin.

Děkujeme všem, kdo se do ankety zapojili a finálové stromy podpořili.

Foto: Jan Grossmann

 
 
 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz